اجرای 96 عنوان برنامه متنوع به همت ستاد فهما استان لرستان
اجراي 96 عنوان برنامه متنوع به همت ستاد فهما استان لرستان

اجرای 96 عنوان برنامه متنوع به همت ستاد فهما استان لرستان

ابدالي پور با اشاره به فعاليت 420 کانون فرهنگي هنري مسجد در استان لرستان گفت: بيش از 96 عنوان برنامه از سوي کانون‌ها در سطح لرستان برگزار مي‌شود که حکايت از تنوع اين فعاليت‌ها دارد.
شناسه خبر : 27021 تاریخ انتشار : ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ زمان انتشار : ۱۴:۱۰

« محمد ابدالی پور» در مراسم تجلیل از کانون های برتر طرح ملی ایران قوی، با اشاره به فعالیت 420 کنون فرهنگی هنری مسجد، اظهار داشت: 60 درصد از فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد استان در مناطق روستایی هستند.

مدیرستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد با اشاره به فعالیت های گسترده کاانون های مساجد استان، بیان کرد: بیش از۹۶ ایتم برنامه ای در کانون مساجد و با حضور اعضا برگزار می شود.

وی ادامه داد: بیش از ۷۰ در صد از فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد با حمایت ائمه جماعات و مشارکت گسترده اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد انجام می شود.

 ابدالی پور ادامه داد: ۱۵۵ کانون فرهنگی  ما از حیث امتیاز در رویداد ملی ایران قوی موفق بع کسب امتیاز بلای پنج هزار شدند.

وی ادامه داد: همچنین تعداد ۶ کانون فرهنگی هنری استان لرستان به بخش پایانی طرح ملی ایران قوی راه پیدا کردن و سه کانوندر بخش داوری موفق به کسب مقام کشوری شدند.

 ابدالی پور با بیان اینکه طرح ملی فهما امسال در مراکز استانها برگزار می شود، خاطرنشان کرد: به علت کرونا کانون ها به عنوان پایگاه های فرهنگی و هنری و به عنوان پیشانی در حوزه دین فعالیت خوبی دارند.

وی با اشاره به عضویت ۲۷ هزار عضو در کانون های فرهنگی هنری مساجد، افزود: کانون های فرهنگی هنری مساجد ملجا و پناهگاه جوانان هستند.

ابدالی پور با اشاره به فعالیت های گسترده اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد، افزود: فعالیت های کانون های مساجد در سامانه بچه های مسجد ثبت و مورد داوری قرار می گیرد.

مدیرستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد لرستان با اشاره به اینکه ظرفیت عظیمی در کانون ها وجود دارد، افزود: تقویت فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مسجد بستر ارتقای فرهنگی است.

ابدالی پور اظهار کرد: لازم است در بحث مدیران کانون ها، کتابخانه ها و حمایت از ائمه جماعات که رهبر کانون ها هستند توجه ویژه داشته باشیم.